We use cookies to give you the best experience on our site. By using the website you agree to the use of cookies.

Terms & conditions

Terms & conditions

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Üveg/ház 2014 Bor és Design Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Hatályos: 2020. november 21-től

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) az Üveg/ház 2014 Bor és Design Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: „Üveg/ház 2014 Bor és Design Kft.” vagy „Szolgáltató”), aki Kohut-Görömbei Luca üvegtervező művész saját tervezésű termékeinek kizárólagos forgalmazója és az uveghazbudapest.com weboldalon (a továbbiakban: „Honlap”) keresztül elérhető webáruház vásárlói között, mint távollévők között létrejövő termék adásvételi szerződések általános feltételeit határozza meg, különös tekintettel a fogyasztói szerződésekre.

Az ÁSZF tartalmazza a Honlapon keresztül megvásárolható termékek (a továbbiakban: „Termék”) vásárlásának menetét, és a Honlapnak a Honlap igénybe vevője (továbbiakban: „Vásárló”) általi használatának feltétele

Jelen ÁSZF hatálya Honlapon keresztül elérhető webáruházban megvásárolható valamennyi Termékre kiterjed és a felek kifejezetten eltérő megállapodása hiányában korlátozás nélkül alkalmazandó.

Az uveghazbudapest.com címen keresztül elérhető webáruházban a tájékozódás és a szerződéskötés nyelve angol. A szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azokat a Szolgáltató nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető és nem megtekinthető.

A Vásárló személyes adatainak kezeléséről az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezik, mely az uveghazbudapest.com webáruházban közvetlenül elérhető.

Az Üveg/ház 2014 Bor és Design Kft. magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát, szakmai érdek-képviseleti szervnek (kamarának) nem tagja.

Az Üveg/ház 2014 Bor és Design Kft. a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó ügyletek során a saját nevében jár el.

Az uveghazbudapest.com címen keresztül elérhető webáruház termékkatalógusában a Termékek termékcsoportonként és kulcsszavas kereséssel is kereshetőek, kiválaszthatóak.

Az uveghazbudapest.com webáruházban kínált Termékekre vonatkozó adásvételi szerződés kötése elektronikus úton leadott megrendelés útján lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

A Vásárló a Honlap használatával, a megrendelésének elküldésével tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat:

A Honlap egyes tartalmai elérhetőek minden Vásárló számára, regisztráció nélkül. A Honlapon történő vásárlás, megrendelés azonban regisztrációhoz van kötve, így a Vásárló csak regisztrációját követően tudja leadni megrendelését a Honlapon keresztül.

A Vásárlónak a regisztrációs felületen a következő adatokat szükséges megadnia a Szolgáltató részére:

  • E-mail cím,
  • jelszó,
  • Vezetéknév (cégnév),
  • Keresztnév (társas vállalkozás esetén cégforma pl: Kft., Bt.),
  • Telefonszám

Az adatok megadását követően az "Elolvastam és elfogadom az Általános szerződési feltételeket, valamint az Adatkezelési Tájékoztatót" négyzet bejelölésével a Vásárló elfogadja és magára nézve kötelezőnek tekinti jelen ÁSZF és a vonatkozó Adatkezelési Tájékoztató rendelkezéseit.

Ha a Vásárló az adatokat átnézte és mindent rendben talált, akkor a „Regisztrálok” gombra kattintva tudja regisztrációját véglegesíteni.

Vásárló jogosult a regisztrációját bármikor törölni a lucagorombei@gmail.com e-mail címre küldött üzenettel. Az üzenet megérkezését követően a Szolgáltató haladéktalanul gondoskodik a regisztráció törléséről. A Vásárló felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok (pl. számla) megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.

Vásárló vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek. Az adatok frissítésére a Vásárló bármely, a regisztrációt követő vásárlása során van lehetősége.

A Szolgáltató a Vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

A Honlapon Termékek megrendelésére van lehetőség.

Vásárló az adott Termék jellemzőiről a Honlapon az adott terméknél kap tájékoztatást.

A fent leírt Holnapon keresztül elérhető webáruház látogatás során a tájékozódást követően a „Kosárba” feliratra (Kosár ikonra) kattintva tudja a Terméket virtuális kosarába helyezni. Amikor a Terméket a kosarába helyezi, megjelenik a következő információs ablak, amely tájékoztatja Önt arról, hogy a Termék elhelyezésre került a virtuális kosarában, feltüntetve a termék megnevezését, mennyiségét, a Termék árát egyaránt. Több termék kosárba helyezése esetén mindezen adatok termékenként külön-külön megjelennek ezen az oldalon.

A Honlapon keresztül kizárólag Kohut-Görömbei Luca üvegtervező művész saját tervezésű Termékeit lehet megvásárolni, és tekintettel arra, hogy Kohut-Görömbei Luca egyéni vállalkozóként alanyi adómentes, így a Termékek mindenkor hatályos ÁFA nélküli értéke kerül a honlapon feltüntetésre, a Vásárlónak az így feltüntetett árat kell megfizetnie.

A Termék ára euróban (EUR) kerül feltüntetésre. A webáruházban forintban (HUF) is van lehetőség fizetésre, ekkor a forint árakat az Üveg/ház 2014 Bor és Design Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság határozza meg, és küldi meg a Vevőnek az aznap érvényes MNB devizavételi árfolyam alapján.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget a gondossága ellenére és/vagy a rendszer hibájából eredően a Honlapon hibásan feltüntetett árért, illetve a nyilvánvalóan téves, a Termék közismert nagyságrendű árától jelentősen eltérő, irreális árra (pl. 0 Ft). Ilyen esetekben a Szolgáltató nem köteles a Terméket a Honlap felületén hibásan feltüntetett áron értékesíteni Vásárló részére. Hibás ár feltüntetése esetén, azonnal emailben tájékoztatja a Vásárlót arról, hogy a Termék mellett feltüntetett ár hibás és felajánlja neki a Termék valós áron történő megvásárlásának lehetőségét. Ilyen esetben a Vásárló eldöntheti, hogy megrendeli valós áron a Terméket vagy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül lemondja a megrendelést.

A megvásárolt Termék átvételének kiválasztását követően a vásárlással összefüggő személyes adatai, valamint esetlegesen számlázási adatai megadását kérjük. Ugyanezen az oldalon kérjük a szállítási cím adatainak megadását, valamint itt kapcsolhat megjegyzést a megrendeléséhez. a házhozszállítás lehetőségét. A kiszállítás költségeit a megrendelés Vásárló általi véglegesítése és a fizetés előtt a Honlap vásárlási felülete jelzi a Vásárló számára. A házhozszállítás díja Magyarország, az Európai Unión belül, valamint Európai Unión kívüli szállítás esetén változhat. A házhozszállítás díját adott megrendelés webáruházon keresztüli elküldése napján elérhető lehetséges kedvező ajánlatok közül választja ki az Üveg/ház 2014 Bor és Design Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Sikertelen a kiszállítás, ha a Vásárló a Terméket az ismételt kiszállítás esetében sem veszi át. Ebben az esetben a megrendelés visszavontnak tekintett.

Vásárló az utánvét (készpénzes fizetés), illetve a bankkártya fizetési módok közül választhat a megrendeléséhez kapcsolódóan. Ezen az oldalon belül is lehetősége van továbbá a kiválasztott termék(ek), megrendelési szándék módosítására a „Kosár módosítása” gombra kattintva. A házhozszállítás díját a választott fizetési mód nem befolyásolja. A kiválasztott harmadik fél fizetési szolgáltató által biztosított fizetési módhoz kapcsolódóan minden esetben irányadóak az igénybe vett fizetési szolgáltató szerződéses feltételei. A harmadik fél fizetési szolgáltató a fizetési tranzakcióhoz kapcsolódóan díjat érvényesíthet az általa nyújtott szolgáltatás ellenértékeként. Ezen szolgáltatási díjak nem tekinthetőek az uveghazbudapest.com webáruház által nyújtott szolgáltatás ellenértékének, nem képezik az uveghazbudapest.com webáruház bevételét, ezek mértékét nem Szolgáltató határozza meg.

A vásárlás összefoglalása alkalmával, ha a Vásárló mindent rendben talált a megrendelési adatokkal kapcsolatban, akkor a „Megrendelés Elküldése” gombra kattintva megrendelését elküldi a Szolgáltató részére. A rendelés feladása a Vásárló számára fizetési kötelezettséget keletkeztet.

Ha a megrendelés elküldését követően merül fel a megrendelés tartalmára vonatkozó módosítási igény, azt a Szolgáltatónak az lucagorombei@gmail.com email címen jelezheti a Vásárló.

A Vásárló által elküldött ajánlat megérkezését a Szolgáltató késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló e-mail útján visszaigazolja a Vásárló részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza a megrendeléssel kapcsolatos információkat (megrendelő adatait, címét, számlázási és szállítási adatokat, választott fizetés és szállítás módját, a rendelés fizetendő összegét, rendelési azonosítóját). A Vásárlónak rendelésével kapcsolatos kérdése esetén a rendelési azonosítóra kell hivatkozni.

A rendelés feladásával adás-vételi szerződés jön létre a Vásárló és az Üveg/ház bor és design 2014 Kft. között a kiválasztott Termék(ek) tárgyában. A szerződés elektronikus úton, távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz útján, távollévők között kötött szerződésnek minősül, amelyre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. Amennyiben a Vásárló a vonatkozó hatályos törvényi szabályozás értelmében fogyasztóként minősül (jelenleg hatályos meghatározás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy), úgy a szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

A Vásárló elfogadja és tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatót a Vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra, email fogadására nem alkalmas email elérhetőség megadására visszavezethető teljesítési késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség továbbá az abból adódó károkért, ha a vásárló a regisztráció során meghatározott jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely, nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

Szolgáltató a megrendelt Termékek kiszállításakor/személyes átvétel esetén az átvétel alkalmával Vásárló részére, a kifizetés igazolására elektronikus számlát ad. A vásárlási tranzakció végrehajtásával a Vásárló hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szolgáltató elektronikus számlát állít ki részére.

A szállításra azt követően kerülhet sor, hogy a Szolgáltató a megrendelés Vásárló általi véglegesítését követően erről megerősítő e-mail-t küld. A szállításra jellemzően a Vásárló által véglegesített megrendelés Szolgáltató általi visszaigazolását követő legrövidebb időn belül, de legkésőbb 5 munkanapon belül kerülhet sor. Magyarországon kívüli szállítás esetén ez jóval több időt vehet igénybe. Szolgáltató egy előzetes kalkuláció után e-mailt küld Vásárló részére, melyben tájékoztatja, hogy leghamarabb várhatóan mikor kerül részére kiszállításra a Termék.

Ha az átvétel során sérülést tapasztal a Terméken vagy a csomagoláson, a sérülésekről a futártól kérnie kell jegyzőkönyv felvételét. Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, a Termék visszavételét díjmentesen biztosítjuk. Az átvételt követően észlelt fizikai sérülésért nem tudunk helytállást vállalni.

A Fogyasztót szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától indokolás nélküli elállási jog illeti meg. Ha az elállási nyilatkozat megtételét követően a teljesítés megkezdődik, a fogyasztót az elállásra nyitva álló határidőn belül indokolás nélküli felmondási jog illeti meg.

Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, vagy elektronikus úton küldött levél útján) a Szolgáltató részére a jelen ÁSZF-ben feltüntetett elérhetőségek igénybevételével.

Mindkét esetben a Szolgáltató emailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül elküldi a Szolgáltatónak.

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mailen keresztül történő értesítés esetén az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli. A kellékszavatosságra vonatkozó, fogyasztók vonatkozásában alkalmazandó feltételeket a fentebb már hivatkozott, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 3. mellékletében foglalt mintatájékoztató szerint közöljük és tesszük a jelen ÁSZF részévé az alábbiak szerint:

A Vásárló az Üveg/ház 2014 Bor és Design Kft. hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a 2013. évi Polgári Törvénykönyv szóló törvényben foglaltak szerint.

A Vásárló kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha Vásárló a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére a Vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Vásárló a Ptk. szabályai szerint választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Vásárló viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

A Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. A szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jog már nem érvényesíthető.

Vásárló a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Vásárló igazolja (számla vagy a számla másolatának bemutatásával), hogy a terméket, a Honlapon vásárolta. Amennyiben a Vásárló a teljesítéstől számított hat hónapon belül kíván élni kellékszavatossági jogával, a Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a Termék hibája a Vásárló részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben a Szolgáltató bizonyítani tudja, hogy a hiba oka a Vásárlónak felróható okból keletkezett, nem köteles Vásárló által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. . A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Vásárló köteles bizonyítani, hogy általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Ha a Vásárló a szavatossági igényét a Terméktől- a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a Termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

Vásárló a Termékkel kapcsolatos fogyasztói kifogásait a Szolgáltató elérhetőségein terjesztheti elő.

Szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Vásárlónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.

Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a Szolgáltató egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését.

Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen ÁSZF értelmében a postára adást jelenti.

A panasz elutasítása esetén Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Vásárlót.

Amennyiben Szolgáltató és Vásárló között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval folytatott tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Vásárló számára:

  •  Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál,
  •  Békéltető testület eljárásának kezdeményezése
  •  Bírósági eljárás kezdeményezése.

Vásárló a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a Honlap, valamint a Termék használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

Szolgáltató kizár minden felelősséget a Honlap használói által tanúsított magatartásért. Vásárló köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse. Vásárló teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

A Vásárlók által a Honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

A Honlap olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

Az Internet globális jellege miatt Vásárló elfogadja, hogy a Honlap használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve köteles eljárni. Amennyiben a Honlap használatával összefüggő bármely tevékenység a Vásárló államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag Vásárlót terheli a felelősség.

Amennyiben a Vásárló a Honlapon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a Szolgáltatónak. Ha a Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

Az Üveg/ház 2014 Bor és Design Kft. abban érdekelt, hogy a látogatók és Vásárlók a legteljesebb mértékben meg legyen elégedve az uveghazbudapest.com oldallal, ezért a Szolgáltató bármilyen kritika, probléma megoldásában érdekelt és minden észrevételt szívesen fogad.

Az uveghazbudapest.com oldalakon található szerzői alkotások szerzői jogi védelem alatt állnak (ideértve különösen, de nem kizárólagosan grafikai ábrákat, fényképeket), amelyek felett a Szolgáltató minden őt megillető jogot fenntart.

A Honlap látogatói nem jogosultak az Üveg/ház 2014 Bor és Design Kft. szerzői jogi alkotásainak felhasználására, így különösen a szerzői jogi alkotások másolására, átdolgozására, fordítására, terjesztésére, harmadik személyek számára történő hozzáférhetővé tételére. A szabad felhasználási esetek vonatkozásában a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény rendelkezései irányadóak.

Az Üveg/ház 2014 Bor és Design Kft. nyilatkozik, hogy uveghazbudapest.com oldalain működő információs rendszer biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, ugyanakkor javasolja, hogy a felhasználó tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A weboldal használata feltételezi a hozzáférő részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek és kockázatok elfogadását.

Az ÁSZF időben a hatálya alatt létrejött adásvételi szerződésekre terjed ki. Szolgáltató jogosult jelen ÁSZF-et a Vásárlók Honlapon történő előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. Az ÁSZF az új (módosított) általános szerződési feltételek kibocsátásával veszti hatályát és alkalmazandóvá válik az ezt követően megkötésre kerülő adásvételi szerződések vonatkozásában. Az Üveg/ház 2014 Bor és Design Kft. fenntartja a jogot a jelen ÁSZF bármely időpontban történő módosítására, ugyanakkor törekszik arra, hogy erre minél ritkábban kerüljön sor. Az új ÁSZF kibocsátása a jelen ÁSZF hatálya alatt létrejött adásvételi szerződéseket nem érinti, tartalmukat nem módosítja.

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott rendelkezésekre a magyar jog szabályai irányadóak, különös tekintettel az alábbi jogszabályok rendelkezéseire:

2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);

45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet - fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól;

1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgytv.);

2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);

2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);

2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);

2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).

Top of page